top image

מהו רישום בית משותף?

מהו רישום בית משותף

על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, בית משותף הוא בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים. רישום בית משותף מעגן את זכויותיהם של דירי הבניין ברכוש המשותף, (חלוקת חניות, מחסנים וגג המבנה).

לרישום בית משותף חשיבות רבה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית, בשל שווין הכספי של זכויות הבנייה. משכך, לא פעם, נוצרת מחלוקת בין הדיירים בסוגיה זו, למשל חילוקי דעות באשר לזכויותיהם של דיירי הבניין לבנות על הגג. ובהעדר הסכמה מגיע הסכסוך להליך משפטי ארוך ויקר, אשר פוגע באיכות חייהם של דיירי הבניין.

כיצד מתבצע רישום צו בית משותף

רישום בית משותף מתבצע באחת מתשע לשכות המקרקעין ברחבי המדינה, המנהלות את פנקס רישום בתים משותפים.

רישום הבית המשותף נדרש כשלב הכרחי לפני רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין.

ברוב המקרים בבניינים חדשים הגורם המשכן (הקבלן) אחראי לרישום בית משותף, בהתאם לתאי החוזה.

במקרים בהם אין גורם משכן, בעלי היחידות אחראים לרישום צו הבית המשותף

מסמכי חובה לרישום צו בית משותף

טופס בקשה לרישום בית משותף (3 העתקים)

תקנון מוסכם (4 העתקים)

תשריט בית משותף חתום ע"י מודד מוסמך, אדריכל, מהנדס בניין או הנדסאי (עותק 1)

נסח עדכני של החלקה (עד שנה, עותק 1)

הצהרה על היעדר חריגות והתחייבות בעת רישום הבית המשותף (עותק 1, בנייה נמוכה מעל 540 מ"ר ותעסוקה).

יפויי כוח מבעלי הזכיות ביחידות (במידה ואין גורם משכן)

אם המסמכים הוגשו ומולאו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול באגף בעלות ורישום ברשות מקרקעי ישראל.

המסמכים יבדקו, וככל שימצאו תקינים הם ייחתמו, יאומתו ויוחזרו למגיש הבקשה.

מגיש הבקשה יגיש את המסמכים שנחתמו על ידי הרשות למפקח על רישום בתים משותפים בלשכת רישום המקרקעין.

אם ידרשו תיקונים, הבקשה תוחזר למגיש הבקשה בצרוף כל המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת.

עם רישום צו הבית המשותף, יש להעביר לרשות מקרקעי ישראל העתק מהצו המאושר ע"י המפקח על בתים משותפים.

למה כדי להיעזר בגורם מקצועי לצורך רישום בית משותף

נכון להיום חלק ניכר מהמבנים במדינת ישראל למרות שעומדים בקריטריונים, אינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים, כל אחד מסיבותיו שלו כדוגמא בתים חדשים שעוד לא נרשמו, קבלנים שפשטו רגל ועוד סיבות אחרות.

דיירים שביתם אינו רשום גוררים אחריהם השלכות הנוגעות ירידת ערך הדירה, קשיים עתידיים לבעלי הדירות כאשר ירצו למכור דירתם ואף בבקשה לקבלת משכנתא. רישום הבית המשותף עושה סדר בכל הנוגע לבעלות של כל בעל דירה. אל מול השינויים הדינמיים שחלו בשוק הדירות, נוצרה מציאות שאינה ברורה ולכן קיימת חשיבות רבה לרישום, שהוא הליך ארוך ומייגע אך בהחלט כדאי.

ככל שבעלי הבניין מתמהמהים יותר ברישום הבית המשותף נוצרות התחייבויות רבות יותר, למשל מיסים, חברת חשמל, בנקים למשכנתאות, חריגות בניה ועוד רבים שמסבכים את הליך הרישום.

בנוסף הליך הרישום מורכב וכרוך בהרבה ביורוקרטיה, משרדינו מנוסה בתחום הנדל"ן ואנו מכירים היטב איך לנהל את התהליכים הבירוקרטיים הלא קלים שיש לקחת בחשבון.

 רישום בית משותף – בדיקה ראשונית האם הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים ניתן לבצע בכתובת רישום בית משותף – בדיקה ראשונית האם הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים ניתן לבצע בכתובת הבאה:

http://www.al-harishum.moch.gov.il/CitizenTab.aspx

מחפשים משרד מקצועי ומוביל ברישום בית משותף? מחפשים עורכי דין רישום בית

צרו קשר עוד היום עם  משרד עורכי הדין קולצי'נסקי ונשמח לספק לכם שירות מקצועי ומקיף.

עורך דין לרישום בית משותף בחיפה והקריות.

עורך דין המתמחה בנדל"ן ומקרקעין

המידע מעניין? שתפו עם חברים
תוכן עיניינים

תמיד כאן בשבילכם

צרו איתנו קשר

לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.