top image

הפחתת פיצויים מוסכמים

האם בית המשפט יכול להפחית בפיצוים המוסכמים להסכם?

בית המשפט שואב את סמכותו להפחית בפיצויים מוסכמים לפי  סעיף 15 (א) מלשון הסעיף מובן שבית המשפט צריך לבדוק לפי המקרה האם באדם הסביר היה נכנס לנעליו של אחד הצדדים יכול היה לדעת בכריתת החוזה ולצפות שיכול להיגרם נזק בסכום צפוי אם ויופר החוזה בהפרה מן הסוג שהיה צפוי בפועל.

אם התשובה תהיה כן, לא יהיה ניתן לבית המשפט להתערב במקרה ,אם התשובה לעומת זאת  תהיה לא, תיפתח הכניסה לבית המשפט להתערב בהפחתת סכום הפיצוי המוסכם שבין הצדדים בחוזה. המבחן שבית המשפט בוחר לבדוק את התערבותו במקרה הוא דרך מבחן הצפייה.

המבחן

מבחן הצפיות הסיבתי שמשמש את בית המשפט בפיצויים שיש בהם הוכחת נזק, דומה גם במקרה דינו דבר המגביל את מידת הצפיות של הנזק את הזכות לפיצויים , נזק שלא היה ניתן לצפות בזמן כריתת החוזה כתוצאה שניתן היה לחזות לה לבין נזק שלא היה ניתן לצפות לו בעת כריתת החוזה.

משכך במקרה אחד שלא היה ניתן לצפות לנזק שקרה "ללא כול יחס סביר" לנזק שהיה ניתן לצפות לו ולכן יש להפחיתו. ישנה גם דעה הפוכה במקרה שלפי לשון החוקק בסעיף 15(א) שבעת כריתת החוזה בית הצדדים אשר הגיעו להחלטה בהסכמה משותפת ולכן מבחן הצפיות ולשון הסעיף נכנסים בקנה אחד בשיקולי המדיניות שזה יסוד מבחן הצפיות. ישנו דמיון בין מבחן הצפיות למבחן ההפחתה אך יש להדגיש את ההבדלים ביניהם, ההבדל הראשון בעוד בסעיף הפיצויים מופעלים על פי הנזק הממשי שנגרם בשל ההפרה.

לפי סעיף הפיצויים המוסכמים מופעל מבחן הנזק ההיפותטי/משוער שהצדדים צפויה להיות אפשרות להפרה.

סעיף הפיצויים המוסכמים

לפי סעיף 15 (א) הוא שונה שבין הנזק הצפוי בזמן כריתת החוזה לבין סכום הפיצויים המוסכם ולא  בין הנזק הצפוי לבין הנזק המוחשי שנגרם לאחד הצדדים.

הנזק הממשי שנגרם לאחד הצדדים לא רלוונטי שלעצמו לצורך הפעלת הסמכות של בית המשפט בשימוש להפחתה, הרי לא משנה אם סכום הפיצוי הוא גבוה או נמוך מידיי השאלה הנשאלת האם הוא נקבע על פי "יחס סביר" לנזק שנגרם ושהיה ניתן לצפות לנזק שקרה בפועל. התוצאה המשפטית הוא פרמטר נוסף המבדיל בין תביעה רגילה לבין תביעה בשל פיצויים מוסכמים בהיעדר הנזק הממשי/מוסכם, אי צפייה לנזק או בחלקו מביאה לשלילת פיצויי לנזק בלתי צפוי.

בתביעה לפיצויי מוסכם קלה יותר משתי בחינות, ראשית הפיצוי על הנזק הבלתי צפוי לא נשללת האופן מידיי אלא שבית המשפט רשאי להפעיל את סמכות ולשלול את הפיצוי, החשוב הוא וזה הדבר השני כאשר נקבע פיצויי בסכום מופרז בית משפט לא יכול להפחית אלה אם נקבע שהוא "לא יחס סביר" לנזק שצפו לו הצדדים, מה שבא ואומר שלא כול פיצויי מוסכם שיכול לצפות לנזק הצפוי מהתחלה יכנס לסמכות ההפחתה רק פיצויי מוסכם שהוא חריג בנוסף למבחן הצפיות.

עורך דין ודים לירן קולצ'ינסקי מספק שירות של ייעוץ וליווי בניסוח ועריכה של חוזים והסכמים, כל חוזה מנוסח בצורה מקצועית ולטובת הלקוח, כזו העומדת בהגדרות משפטיות ומאפשרת כיסוי מקסימאלי של כל הנקודות המשמעותיות הדרושות לחוזה.

מחפשים עורך דין חוזים והסכמים בחיפה? מחפשים עורך דין חוזים והסכמים בקריות?

צרו קשר עוד היום עם  עורך דין ודים (לירן) קולצי'נסקי ונשמח לספק לכם שירות מקצועי ומקיף.

עורך דין מתמחה בחוזים והסכמים.

מאמר זה אין מהווה עצה משפטית ו/או אינו בה להחליף יעוץ משפטי.

המידע מעניין? שתפו עם חברים

תמיד כאן בשבילכם

צרו איתנו קשר

לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.