top image

פיצויים מוסכמים

מהו הדין הישראלי לסעיף "פיצויים מוסכמים"?

חוק החוזים מאפשר לצדדים להגיע לחוזה בצורה חופשית, בקביעת הצדדים יחד את הפיצוי המוסכם כתנאי לחוזה ובתנאים מסוימים , בית המשפט מוסמך להפחית את הסכום שנקבע בין הצדדים לחוזה לפי  סעיף 15א אשר רשום "אולם רשאי בית המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של הפרה" המצדיק לשלול מן הצדדים את הפיצוי שנחתם בחוזה בין הצדדים.

סמכות זו מאפשרת לבית המשפט אינה עונש אלה צריכה להתבסס על הצפי של כול אחד מהצדדים לקיום החוזה ויחס סביר בין סכום הפיצויים שנקבע בחוזה לבין הנזק שניתן לצפות לו בעת הכריתה.

המחוקק נמצא בעמדת ביניים, מחד בית המשפט לא מוסמך לפסול תנית פיצויים מוסכמים מאידך אם ניתן לראות בסכום הפיצוי כמופרז אז יכול בית המשפט להפחית עד לסכום "צודק", ובכך לפגוע בחופש החוזים בין הצדדים אשר הגיעו להסכמה ברצון חופשי.

בעבר הבחנה בין פיצוי לקנס לא אוכפה אם אחד הצדדים לא הביא הוכחות מספקות להראות שהפיצוי מופרז. לא ניתן להצדיק במונחים של הערכת הנזק אשר עשויה להטיל סנקציות כספיות בשביל להעניש ולהרתיע ולא להפחית.

במקרים אחרים בית המשפט כן התערב והפחית את הסכום הפיצוי המוסכם כמו במקרה של תשלום כפול למתווך בשל איחור בתשלום וכן בית המשפט הוראה על תניה מקפחת. כמו כן גם התערבות בחישובים מתמטיים בכדי להגיע לגרעין הפיצוי הראוי.

סמכות בית המשפט

לבית המשפט יש סמכות להתערב ולהפחית כאשר קיים חוסר סבירות לנזק שניתן היה לראותו בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של הפרה.

בית המשפט מתערב דרך סעיף 15 א לחוק, ועושה השוואה בין סכום הפיצויים המוסכמים ושיעור הנזק הצפוי מראש.

בפסיקה נמתחה ביקורת חוזרת ונשנית על החלטות המשוות את הפיצויים המוסכמים לנזק הצפוי אלא לנזק שנגרם בפועל.

לבית המשפט קיימות כמה דרכים עקרוניים ללכת במקרים של אשם תורם, דרך אחת בית המשפט מתעלם כליל מהפיצויים המוסכמים מכיוון שהסעיף לא נועד להחיל מקרים של אשם תורם משכך צריך לפסוק פיצויים לפי הנוהג בהיעדר סעיף פיצויים מוסכמים, בדרך זו נוקטים כאשר קשה לדעת את מרכיבי הנזק, רק על אלה שנרגמו עקב האשם התורם.

ככל שהנזקים שקלים יותר  להעריך ולהוכיח  אותם בבית המשפט כך יגדל בית המשפט יתעלם יותר מסעיף הפיצויים המוסכמים ויעריך את הנזקים.

הדרך השנייה בית המשפט מתייחס על הפיצויים המוסכמים כהערכה של הנזק שנגרם ומחלק אותו בין הצדדים לחוזה דרך זו מדרך כלל במקרים שבית המשפט מבין הערכת הפיצויים המוסכמים נחלקת בין שני הצדדים שיש להם אשם תורם זהה .

הפתרון השלישי בית המשפט בוחן את כלל  הבעיה הפנימית של סעיף הפיצויים שלשמה נחתמה את פשר הצדדים להגיע בחוזה ואת הכוונות האמתיות של כול אחד הצדדים כלפי השני.

מהו סעיף 15(א) לחוק הפיצויים

במשפט הישראלי קיבעת הרישא לסעיף 15 (א)  ששיעור הפיצויים יהיה ללא הוכחת נזק לצד קביעת תוקפה העקרונית של הסכמת הצדדים מסמיכה את בית המשפט להתערב בפיצויים המוסכמים ולהפחיתם, כאשר יש לנו התעלמות ברורה מרציונל המפצה של דיני התרופות. סמכות זו הינה סמכות נוספת לבית המשפט ונועד לאפשר לה לעשות צדק והיא נורמה כפויה שהצדדים לחוזה יכולים לשלול בגרעין הסעיפים בחוזה.

במקרה שבית המשפט יכול להפחית את שיעור הפיצויים המוסכמים שנקבעו בחוזה בין הצדדים ניצבת מול בית המשפט שני שאלות עיקריות, אם בית המשפט במקרה הספציפי הזה מוסמך להתערב ולהפחית את אשר היה כתוב בחוזה, בהנחה שיש סמכות לבית המשפט להתערב במקרה הספציפי באיזה שיעור יכול בית המשפט להפחית נדון כך בהמשך.

הסעד בדין הישראלי  בוא שהסעד שמקבל הנפגע הוא הוגן שהוא משקף את הנזק שנגרם במדויק ולא מעניק לו יותר מכך. גישת בית המשפט באופן כללי בעקרון, בית המשפט יתערב ויפחית את סכום הפיצוי המוסכם רק במקרים חריגים ובצורה דווקנית וצרה, בהתייחסו לסמכותו זו כחריג לכלל המאפשר את החופש לצדדים להגדיר פיצויים מוסכמים בחוזים.

כל עוד קיים יחס סביר כלשהו בין סכום הפיצוי המוסכם לסכום הנזק המרבי שהיה צפוי בעת חתימת ההסכם, ולו גם דחוק, לא יתערב בית המשפט וישאיר את הפיצוי המוסכם בתוקפו. ניתן לומר ככלל כי בית המשפט לא יתן תוקף לפיצוי מוסכם שסכומו עולה על 20% מסכום העסקה.

המשפט העיברי מצמצם את חיוב בפיצויים מוסכמים כי לפי ההלכה פיצויים צריכים להביא את הנפגע למצב כספי שבו היה נמצא אילו קוים החוזה, כן הדין שהקשור בחוזה אחראי לקיומו פיזית באכיפה או בצורה כספית בפיצויים. בהלכה חיוב הפיצויים מוגבל לכול היותר לפיצויים שליליים כלומר פיצויים שיביאו את הנפגע למצב שבו היה נמצא אילו לא נכרת החוזה .

עורך דין ודים לירן קולצ'ינסקי מספק שירות של ייעוץ וליווי בניסוח ועריכה של חוזים והסכמים, כל חוזה מנוסח בצורה מקצועית ולטובת הלקוח, כזו העומדת בהגדרות משפטיות ומאפשרת כיסוי מקסימאלי של כל הנקודות המשמעותיות הדרושות לחוזה.

מחפשים עורך דין לחוזים בחיפה והקריות ? מחפשים עורך דין להסכמים בחיפה והקריות?

צרו קשר עוד היום עם  עורך דין ודים (לירן) קולצי'נסקי ונשמח לספק לכם שירות מקצועי ומקיף.

עורך דין מתמחה בחוזים והסכמים.

מאמר זה אין מהווה עצה משפטית ו/או אינו בה להחליף יעוץ משפטי.
המידע מעניין? שתפו עם חברים

תמיד כאן בשבילכם

צרו איתנו קשר

לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.