הפקת נסח טאבו

נא ללחוץ על האיקון- בשביל לעבור למערכת הזמנת נסח טאבו מקוון

הזמנת תיק בית משותף

נא ללקחוץ על האיקון-על מנת לבדוק את הנכס שאתם מעוניינים לקנות יש לבדוק את הנכס ברשופ הפנקס הבתים המשותפים כגון: תקנון בית משותף, תשריט, צו בית משותף.

הנפקת נסח חברה בע"מ

נא ללחוץ על האיקון-הזמנת נסח חברה בע"מ

עיון רשם המשכונות

נא ללחוץ על האיקון-עיון ברשם המשכונות (שעבודים ומשכונות)

מחשבון מס רכישה

נא ללחוץ על האיקון- מחשבון מס רכישה על מנת לבדוק האם יש לכם המס במקרה של רכישת דירה.

מחשבון מס שבח

נא ללחוץ על האיקון- מחשבון לחישוב מס שבח על מנת לבדוק האם יש לכם מס שאתם מוכרים דירה.

בדיקת חשבון מוגבל

נא ללחוץ על האיקון- בדיקת האם חשבון הבנק מוגבל בבנק ישראל