top image

טענת פרעתי

משמעות טענת פרעתי- הינה שהחוב שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל כבר נפרע ולכן פתיחת התיק אינה מוצדקת וצריך לסגור אותו.

חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפעול, וטוען כי שילם את מלוא החוב לזוכה, יש באפשרותו להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה בטענת פרעתי

במקרה שמדובר בתיק שנפתח למימוש פסק דין, ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק אם פירעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין. כלומר לא ניתן להעלות באמצעות טענת פרעתי השגות על פסק הדין עצמו.

מתי ניתן לעלות טענה פרעתי?

ניתן להעלות טענת פרעתי בכל שלב של הליכי ההוצאה לפועל ובכל מועד

בתיקים שנפתחו עקב פסק דין נגד החייב, לא ניתן להעלות טענות לגבי תשלומים או מעשים שבוצעו לפני מתן פסק הדין. כמו כן חייב שהגיש בקשה בטענת "פרעתי" פטור מלהתייצב לחקירת יכולת כל עוד לא נדחתה בקשתו לטענת "פרעתי".במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב. אם נדחתה טענת "פרעתי" שטען החייב, יהא עליו להתייצב לחקירת יכולת או לפרוע את החוב תוך 21 ימים.

איך מגישים בקשה לטענת פרעתי בהוצאה לפועל?

  • יש להגיש בקשה בכתב על גבי טופס התנגדות לביצוע שטר.
  • את הבקשה חובה להגיש בתוך 21 ימים מיום קבלת מכתב האזהרה.
  • לבקשה יש לצרף תצהיר מתאם החייב על העובדות שאותן הוא טוען.
  • יש לצרף לבקשה כל מסמך ו/או ראיה המוכיחה את הטענה בדבר פירעון החוב.
  • לבקשה יש לצרף צילום של תעודת הזהות.
  • הבקשה בצירוף הנספחים תוגש בשני עותקים.
  • לאחר הגשת הבקשה, רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון במעמד שני הצדדים.

חשוב לדעת!

הגשת הבקשה בטענת פרעתי בהוצאה לפועל לא עוצרת את הליכי ההוצאה לפועל, והזוכה יכול לנקוט בהליכי גבייה נגד החייב. כדי למנוע מהזוכה לנקוט בהליכי גבייה עד שתתברר טענת החייב יש להגיש גם בקשה נפרדת לעיכוב הליכים עד להכרעה בבקשה לטענת "פרעתי".

על החייב להוכיח כי פירעון החוב שולם, במקרה ורשם ההוצאה לפועל דחה את הבקשה בטענת "פרעתי" יטיל הרשם על המבקש הוצאות מיוחדות אם מצא כי לא היה יסוד לטענה.

במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב. אם נדחתה טענת "פרעתי" שטען החייב, יהא עליו להתייצב לחקירת יכולת או לפרוע את החוב בתוך 21 ימים.

מאמר זה אין מהווה עצה משפטית ו/או אינו בה להחליף יעוץ משפטי.

מחפשים עורך דין בטענת פרעתי? מחפשים עורך דין להגשת בקשה לטענת תשלום החוב (פרעתי)?

צרו קשר עוד היום עם עורך דין ודים לירן קולצי'נסקי ונשמח לספק לכם שירות מקצועי ומקיף.

המידע מעניין? שתפו עם חברים
תוכן עיניינים

תמיד כאן בשבילכם

צרו איתנו קשר

לייעוץ ומידע מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.